close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
آرشیو دانلود
loading...

دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه

آرشیو دانلود

دانلود نــمودار فاکتور تــراکم پذیــری گـــازها با کیفیت بالا

دانلود نــمودار فاکتور تــراکم پذیــری گـــازها با کیفیت بالا

 

(کلیک کنید)

 

مهندس بازدید : 2380 زمان : 12:35 AM نظرات ()

دانلود نمودارهای هایسلر (Heisler Chart) درس انتقال حرارت 1

دانـــلود نـــمودارهای هایـسلر (Heisler Chart)

 

در این بخش نمودارهای هایسلر درس انتقال حرارت 1 با کیفیت بالا جهت پرینت و سهولت در استفاده، هنگام حل تمرین برای دانشجویان آماده ی دانلود قرار گرفته است.

.Heisler Charts are a graphical analysis tool for the evaluation of heat transfer in thermal engineering

 

(کلیک کنید)

 

 

مهندس بازدید : 2020 زمان : 12:9 AM نظرات ()

دانلود فرهنگ لغت اصطلاحات فنی در پالایشگاه

دیکشنری اصطلاحات فنی در پالایشگاه (گردآورنده: بهنام بیگلری)

در این فرهنگ لغت مجموعه ای از لغات و اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی در پالایشگاه ها برای دانشجویان مهندسی شیمی گردآوری شده است.

(برای دریافت فرهنگ لغت در قالب فایل PDF کلیک کنید)

 

 

 

 

مهندس بازدید : 4243 زمان : 8:43 PM نظرات ()

دانلود ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﯼ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ASPEN PLUS

دانلود ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﯼ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ

ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ASPEN PLUS (ﻣﺪﺭﺱ : ﻣﻬﺪﯼ ﺭﺍﺯﯼ ﻓﺮ)

 

معرفی نرم افزار ASPEN PLUS

در سال 1970 تعدادی از دانشجویان دانشگاه MIT اقدام به نوشتن برنامه کامپیوتری برای شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی کردند.با گذشت زمان و موفقیت هایی که در این زمینه حاصل شد در سال 1980 اقدام به پایه گذاری شرکت ASPEN TECH نمودند.در حال حاضر این شرکت بزرگترین شرکت فعال در زمینه شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی در جهان است.

 

نرم افزار Aspen جزو کاملترین و قویترین مجموعه های نرم افزارهای شبیه سازی است و بخش های مختلف آن در قالب مجموعه ASPEN Engineering Suit به صورت بسته های مستقل نرم افزاری ارایه می گردند.بسته نرم افزاری ASPEN PLUS از مهمترین اعضا این مجموعه می باشد و به عنوان پایه سایر بسته های ASPEN استفاده می گردد.بدین معنی که می توان شبیه سازی دقیق تر و تخصصی فرآیندهای مختلف از قبیل ستون های تقطیر ،مبدل های حرارتی و ... را در داخل بسته های مربوطه انجام داده و نتایج حاصله را در ASPEN PLUS جایگزین نمود.

 

 

(برای دریافت آموزش در قالب فایلPDF کلیک کنید)

 

 

مهندس بازدید : 5314 زمان : 7:58 PM نظرات ()

دانلود ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﯼ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ HYSYS

 ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﯼ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ HYSYS
(ﻣﺪﺭﺱ :ﻣﻬﺪﯼ ﺭﺍﺯﯼ ﻓﺮ)
 
 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ HYSYS 
 
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ HYSYS ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺖ ، ﮔﺎﺯ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪﻟﺴـﺎﺯﻱ ﺁﻥ ﺑـﺮﺍﻱ ﺣﺎﻟـﺖ ﻫـﺎﻱ ﭘﻮﻳـﺎﻱ (ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ) ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺳﺖ ، ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻧـﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫـﺎﻱ ﺟـﺎﻣﻊ ﻭ ﭘﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ. 
 
 

 

ﺑﺎ HYSYS ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻘﺺ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺮﻡ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻣﺒﺪﻝ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻃﻐﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺝ ﻫﺎﻱ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.....

 

 

(برای دریافت آموزش در قالب فایلPDF کلیک کنید)

 

 

مهندس بازدید : 2385 زمان : 8:7 PM نظرات ()

دانلود راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از نرم افزار MATLAB

دانلود راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از نرم افزار  MATLAB
 
MATLAB چیست؟
 
ﻧﺮم اﻓﺰار MATLAB ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدي، و ﺑﻮﻳــﮋه ﺟـﺒﺮ ﺧﻄﻲ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺎم اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار از ﻋﺒﺎرت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ MATrix LABoratory اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه و ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ آن ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺣــﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴــﻲ ﻣﺘـﺪاول ﻫﻤﭽـﻮن C و FORTRAN ﺑﻮد.
 
 
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻓﺰوده ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻄــﻮري ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ MATLAB ﺑﻪ اﺑﺰار ﭘﺮ ﻗﺪرﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ داده ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ و اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 
 
 
 
مهندس بازدید : 2155 زمان : 2:54 PM نظرات ()

دانلود دیاگرام (نمودار) فریون 12 با کیفیت بالا

دانلود دیاگرام (نمودار) فریون 12 با کیفیت بالا

نمودار فریون 12 (12 Freon)  برای حل مسایل درس ترمودینامیک 2 کاربرد دارد که در کتاب ترمودینامیک ون نس باکیفیت بسیار پایین چاپ شده است که دانشجویان برای استفاده از این نمودار ممکن است دچار مشکل شوند.لذا هم اکنون می توانید این نمودار را با کیفیت بالا، دانلود و چاپ کنید.

(کلیک کنید)

 

 

 

 

مهندس بازدید : 546 زمان : 1:6 PM نظرات ()

دانلود دیاگرام (نمودار) مودی با کیفیت بالا

دیاگرام (نمودار) مودی، نموداری لگاریتمی می باشد.اين منحني بر اساس آزمايش و اعمال زبري هاي مختلف با چسباندن دانه هاي شن با اندازه هاي گوناگون و به فواصل متفاوت بر روي ديواره لوله بدست آمده است نمودارمودی بسیار پرکاربرد بوده و در طراحی و محاسبات لوله ها و همچنین حل المسائل درس هایی مانند مکانیک سیالات استفاده می شود.

 

 

(برای دریافت نمودار با کیفیت بالا کلیک کنید)

 

مهندس بازدید : 12860 زمان : 9:57 PM نظرات ()
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  آیا از مطالب سایت راضی هستید؟

  آیا از قالب جدید سایت راضی هستید؟


  مهندسی شیمی

  مهندسان شیمی

  آمار سایت
 • کل مطالب : 177
 • کل نظرات : 292
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 7007
 • آی پی امروز : 89
 • آی پی دیروز : 141
 • بازدید امروز : 578
 • باردید دیروز : 401
 • گوگل امروز : 45
 • گوگل دیروز : 71
 • بازدید هفته : 1,376
 • بازدید ماه : 4,876
 • بازدید سال : 64,405
 • بازدید کلی : 1,503,642
 • کدهای اختصاصی

  فقط از مرورگر فاير فاکس و کروم استفاده کنيد.